Zaštita od požara

Nadzor 24/7

saznajte više

Sistem za zaštitu od požara

24/7 daljinski nadzor

Zakonska obaveza svake kompanije jeste da ima 24/7 praćenje i nadzor sistema za dojavu požara1 i sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para2.

STANDARDI

Monitoring kontrolni centri su jedini centri za daljinsko praćenje sistema zaštite od požara u regionu koji posluju sa 4 EN standarda.

SAZNAJTE VIŠE

Standardi

4 EN standarda

Monitoring kontrolni centri su jedini centri za daljinsko praćenje sistema zaštite od požara u regionu koji posluju sa 4 EN standarda.

EN 50518:2008

Standard za prijemne centre za nadzor i uzbunjivanje (KOC)

54-21:2008

Standard za svaku komponentu sistema za detekciju požara i zaš tu od požara.

CENT/TS 54-14:2004

Specifikacija koja daje smernice za primenu automatskih sistema za detekciju

60079-29-2:2015

Standard za održavanje električnih uređaja za merenja koncentracije zapaljivih gasova

Kontrolono – Operativni Centar
Pouzdanost 100%
Optimizovani mesečni troškovi 80%
 • fiksna mesečna naknada
Efikasnija zaštita

Za više od 100% bezbednije radno okruženje i pravilan rad sistema za zaš tu od požara, po svetskim standardima poslovanja.

Optimizovani troškovi

Optmizacija mesečnih administratvnih troškova i troškova kontnuiranog obučavanja za zaposlena lica zadužena za neprekidno praćenje sistema na objektu.

Zaposleni
Pouzdanost 60%
Mesečni troškovi 2000 EUR
 • Neto zarade
 • Porezi i doprinosi
 • Bolovanja i odmori
 • Obuke i usavršavanja

Od povezivanja do izveštavanja

 • Povezivanje

  Na osnovu analize i projektnog zadatka utvrđuje se da li je potrebna instalacija dodatne opreme koji je u skladu sa standardima

 • Daljinski nadzor

  Sve informacije o greškama, tehničkim neispravnos ma i alarmima prikupljaju se daljinskim putem u kontrolni centar preko sigurnih prenosnih kanala.

 • Komunikacija

  Informacije odmah pregledavaju i procenjuju operateri i specijalis , 24h/7, 365 dana u godini. Ovo osigurava da se minimalizuje prekid rada sistema usled greške i neispravnos i op mizuju troškovi održavanja i popravke.

 • Izveštavanje

  Testiranja, Greške u radu, Aktivnosti na sistemima, Incidenti i alarmi, Održavanje i zamena delova, Ostale informacije…

Brošura

Preuzmite brošuru

Unesite email adresu kako bi vam poslali brošuru


KONTAKT

Monitoring d.o.o.
Brodarska bb, 11070 Novi Beograd

office@monitoring.rs

Call Centar 0800 15 15 14

Monitoring je član BSS GRUPE.